• Magdalena Madej
  Magdalena Madej
 • Małgorzata Szambelan
  Małgorzata Szambelan
 • Anna Maćkowska
  Anna Maćkowska
 • Ewa Olszewska
  Ewa Olszewska
 • Weronika Madej
  Weronika Madej
 • Szymon Szlachta
  Szymon Szlachta

W ramach usługi outsourcingu księgowości oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych, rejestrów VAT, ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych
 • sporządzanie raportów na potrzeby grupy do centrali
 • przygotowanie raportów do NBP, Izby Celnej (Intrastat)
 • przeglądanie ksiąg pod względem poprawności zapisów
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (także w języku angielskim)