• Magdalena Madej
  Magdalena Madej
 • Małgorzata Szambelan
  Małgorzata Szambelan
 • Ewa Olszewska
  Ewa Olszewska
 • Szymon Szlachta
  Szymon Szlachta
 • Weronika Madej
  Weronika Madej

Z naszego doświadczenia wynika, iż zewnętrzne firmy przejmując na siebie procesy kadrowo-płacowe odciążają piony księgowe Klientów oraz służą obniżeniu kosztów ponoszonych na tworzenie miejsc pracy czy wynagrodzeń i szkoleń.

Świadczone przez nas usługi outsourcingu kadr i płac obejmują:

 • obliczanie wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym
 • prowadzenie dokumentacji kadr
 • sporządzanie rocznych rozliczeń pracowniczych
 • sporządzanie raportów i analiz (także w języku angielskim)