• Magdalena Madej
  Magdalena Madej
 • Małgorzata Szambelan
  Małgorzata Szambelan
 • Ewa Olszewska
  Ewa Olszewska
 • Szymon Szlachta
  Szymon Szlachta
 • Weronika Madej
  Weronika Madej

Szczegółowy zakres usługi raportowania i analiz podlega dostosowaniu do indywidualnych potrzeb Klienta.

 1. Raporty finansowe - miesięczne wyniki finansowe przedstawiamy w szablonach raportów wymaganych przez centrale spółek zagranicznych.
 2. Pozostałe analizy - pliki zawierające dużą ilość danych sprzedażowych lub księgowych są przez nas opracowywane przy wykorzystaniu narzędzi Excela w postaci tabel przestawnych.

Dla lepszego zobrazowania informacji, otrzymywane wyniki przedstawiamy również w formie wykresów.