W ramach usługi outsourcingu księgowości oferujemy:

  • prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych, rejestrów VAT, ewidencji środków trwałych
  • sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych
  • sporządzanie raportów na potrzeby grupy do centrali
  • przygotowanie raportów do NBP, Izby Celnej (Intrastat)
  • przeglądanie ksiąg pod względem poprawności zapisów
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (także w języku angielskim)