Z naszego doświadczenia wynika, iż zewnętrzne firmy przejmując na siebie procesy kadrowo-płacowe odciążają piony księgowe Klientów oraz służą obniżeniu kosztów ponoszonych na tworzenie miejsc pracy czy wynagrodzeń i szkoleń.

Świadczone przez nas usługi outsourcingu kadr i płac obejmują:

  • obliczanie wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym
  • prowadzenie dokumentacji kadr
  • sporządzanie rocznych rozliczeń pracowniczych
  • sporządzanie raportów i analiz (także w języku angielskim)