Raportowanie

Szczegółowy zakres usługi raportowania i analiz podlega dostosowaniu do indywidualnych potrzeb Klienta.

  1. Raporty finansowe - miesięczne wyniki finansowe przedstawiamy w szablonach raportów wymaganych przez centrale spółek zagranicznych.
  2. Pozostałe analizy - pliki zawierające dużą ilość danych sprzedażowych lub księgowych są przez nas opracowywane przy wykorzystaniu narzędzi Excela w postaci tabel przestawnych.

Dla lepszego zobrazowania informacji, otrzymywane wyniki przedstawiamy również w formie wykresów.