Ważne informacje

Uwaga! Zmiany w VAT od 1 stycznia 2015 roku, m.in. :

Zmiana miejsca opodatkowania VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych.

Zgodnie ze zmianą przepisów o VAT od 1 stycznia 2015 roku,  miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Czytaj więcej...

Dobrowolne opodatkowanie zaliczek

        Ustawa wprowadza dobrowolną zmianę obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego w przypadku zaliczek.

Czytaj więcej...

Zmiany w uldze prorodzinnej

Dla zwiększenia pomocy państwa rodzinom wychowującym dzieci ulga na trzecie dziecko wzrasta rocznie z 1 668,12 zł do 2 000,04 zł, a na kolejne dzieci z 2 224,08 zł do 2 700 zł.

Czytaj więcej...

Uwaga! Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2015 roku, m.in. :

Ryczałty za samochód – opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych

Czytaj więcej...