Proszę o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli na przedstawienie orientacyjnej ceny usługi.

Rodzaj prowadzonej działalności:Ilość zatrudnionych: umowa o pracę
umowa zlecenie
umowa o dzieło
Forma prowadzonej działalnosci gospodarczej:
Ilość dokumentów księgowych:
Płatnik VAT:

Rodzaj prowadzonej dokumentacji księgowej:

Wszystkie ceny świadczonych usług są przez nas negocjowane z Klientem przed podpisaniem umowy.